راه اندازی لینک رادیویی بی سیم با تجهیزات میکروتیک

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
100
امتیازها
18
نحوه راه اندازی یک لینک رادیویی بی سیم ساده با استفاده از تجهیزات میکروتیک:

تجهیزات رادیویی میکروتیک در دو نوع Outdoor و Indoor برای استفاده در محیط های مختلف ارائه شده اند که هر یک از آن ها به دو دسته کلی " دارای آنتن داخلی Integrated " و " آنتن خارجی External "تقسیم می شوند.
در اینجا راه اندازی یک لینک وایرلس بصورت Point-To-Point را مورد بررسی قرار می دهیم.
قبل از شروع بررسی نحوه راه اندازی باید به این نکته توجه داشته باشید که قابلیت های وایرلس تجهیزات میکروتیک محدود به سطح مجوز (License) نصب شده روی سیستم عامل می باشد که برای تجهیزات وایرلس به این شکل می باشد:
لایسنس سطح 3 : این لایسنس اجازه برقراری لینک فقط بصورت PTP را می دهد و در جهت مقابل رادیو Base فقط یک Station می تواند متصل شود.
لایسنس سطح 4 : این لایسنس اجازه برقراری لینک های PTMP را می دهد و در جهت مقابل رادیو Base بیش از 1 رادیو می تواند متصل شود.
برای بررسی لایسنس تجهیزات رادیویی میکروتیک از قسمت System گزینه License استفاده می کنیم:


تنظیمات سمت رادیو Base :
این رادیو به عنوان سرویس دهنده اصلی در شبکه وایرلس ایفای نقش می کند که با توجه به نوع کاربری لینک وایرلس و لایسنس نصب شده روی روتر از قسمت وایرلس می توان دو Mode زیر را انتخاب نمود:
Bridge : برای لایسنس سطح 3 و برقراری لینک وایرلس فقط با یک رادیو در جهت مقابل
Ap-bridge : برای لایسنس سطح 4 و برقراری لینک وایرلس برای بیش از یک رادیو در جهت مقابل.

برای اعمال این تنظیمات از قسمت wireless اقدام می کنیم، برای اعمال تظیمات رادیویی روی کارت وایرلس موجود در این بخش کلیک کرده و وارد tab مربوط به wireless می شویم:

1– در این بخش باند کاری متناسب با نوع تجهیزات را مشخص می کنیم.
2 – در این قسمت پهنای کانال وایرلس جهت انتقال داده ها را مشخص می کنیم.
3 – در این قسمت فرکانس رادیویی جهت برقراری لینک وایرلس را مشخص می کنیم.
4 - این بخش یکی از مشخصه های اختصاصی لینک های وایرلی جهت شناسایی در سمت مقابل می باشد.

تنظیمات بخش Station : تمامی موارد فوق به غیر از گزینه Mode در سمت مقابل یعنی رادیو Station باید به همین شکل که در رادیو سمت Base قرار داده شده است تنظیم شود تا لینک وایرلس بین دو رادیو که در مقابل یک دیگر قرار دارند برقرار شود.


برای بررسی کیفیت و حصول اطمینان از برقرار شدن لینک وایرلس از قسمت Wireless بخش registration-table می توان استفاده نمود.


از قسمت Uptime می توان مدت زمان برقرار بودن اتصال و از بخش TX/RX Rate می توان میزان پهنای باند و از قسمت TX/RX Signal می توان کیفیت لینک وایرلس را بررسی نمود که این پارامتر هر مقدار به صفر نزدیک تر باشد کیفیت لینک بهتر است بطور مثال کیفیت 75 - از 55 - ضعیف تر می باشد.

منبع: arvandweb.com
 
آخرین ویرایش:
عقب
بالا