mikrotik wireless link

  1. Admin

    راه اندازی لینک رادیویی بی سیم با تجهیزات میکروتیک

    نحوه راه اندازی یک لینک رادیویی بی سیم ساده با استفاده از تجهیزات میکروتیک: تجهیزات رادیویی میکروتیک در دو نوع Outdoor و Indoor برای استفاده در محیط های مختلف ارائه شده اند که هر یک از آن ها به دو دسته کلی " دارای آنتن داخلی Integrated " و " آنتن خارجی External "تقسیم می شوند. در اینجا راه...
عقب
بالا