بکاپ گرفتن از فایل های Sql در CustomBuild 2.0

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
101
امتیازها
18
قبل از هر گونه تغییر یا در فواصل منظم، ممکن است بخواهید پشتیبان گیری از پایگاه داده خود را انجام دهید.
این راهنما نحوه پشتیبان گیری از فایل های .sql خود را با استفاده از CustomBuild توضیح می دهد.

Backup
کد:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mysql_backup yes
./build mysql_backup

and if you want to prevent future calls to ./build mysql_backup from overwriting these files, rename the backup folder

mv mysql_backups mysql_backups.`date +%F`


Restore
کد:
cd /usr/local/directadmin/custombuild/mysql_backups
wget http://files1.directadmin.com/services/all/mysql/restore_sql_files.sh
chmod 755 restore_sql_files.sh
./restore_sql_files.sh
 
آخرین ویرایش:
عقب
بالا