بروزرسانی و کامپایل کردن apache و php

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
100
امتیازها
18
برای بروزرسانی و کامپایل کردن همه چیز می توانید از دستورات زیر استفاده کنید:

کد:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build all d

Updating and Compiling Apache and PHP
منبع: arvandweb.com
 
آخرین ویرایش:
عقب
بالا