چگونه پورت ورود به کنترل پنل دایرکت ادمین را تغییر دهیم

Admin

مدیر کل سایت
پست ها
81
امتیاز
8
برای اینکه بتوانید پورت ورود به دایرکت ادمین را عوض کنید به عنوان مثال:
از example.com:2222 تغییر دهید به example.com:5555 آموزش زیر را دنبال کنید:

ابتدا از طریق ssh به سرور لاگین کنید، سپس دستورات زیر را خط به خط اجرا کنید:
کد:
nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
حالا عدد جلوی پورت را عوض کنید، مثلا 1234:
کد:
port=2222
حالا با ویراشگر فایل redirect.php را باز کنید:
کد:
nano /var/www/html/redirect.php
پورت انتخابی را جایگزین کنید:
کد:
header("Location: http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].":1234");
سپس دایرکت ادمین را ریستارت کنید:
کد:
service directadmin restart
همین!
منبع: arvandweb.com
 
آخرین ویرایش:

Admin

مدیر کل سایت
پست ها
81
امتیاز
8
چنانچه دایرکت ادمین بالا نیامد باید پورت را به iptables معرفی کنید.
وارد فایل زیر شوید:
کد:
nano /etc/sysconfig/iptables
این کد را در فایل قرار دهید و ذخیره کنید:
کد:
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 1234 -j ACCEPT
دقت داشته باشیدبه جای 1234 باید پورت انتخابی خود را وارد کنید.

حالا سرویس iptables را ریستارت کنید:
کد:
service iptables restart
 
بالا