چه سیستم عاملی برای نصب دایرکت ادمین بهتر است ؟

 • نویسنده موضوع Admin
 • تاریخ شروع

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
101
امتیازها
18
شروع به کار با دایرکت ادمین
برای نصب این کنترل پنل به چه نوع سروری نیاز دارید ؟
سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط دایرکت ادمین را در جدول زیر فهرست شده اند:

کد:
Operating system
Operating systems supported by DirectAdmin are listed in the table below.

CloudLinux (recommended)   5.x 32/64-bit, 6.x 32/64-bit, 7.x 64-bit
RedHat Enterprise / CentOS   5.x 32/64-bit, 6.x 32/64-bit, 7.x 64-bit
Debian   7.x 32/64-bit, 8.x 64-bit, , 9.x 64-bit
FreeBSD   9.x 32/64-bit (9 may require an exim recompile), 11.x 64-bit BETA


Partition scheme
We suggest a simple partition structure of:

/boot   250 MB
swap   For < 2GB of RAM: 2 x RAM, for 2GB - 8GB of RAM: equal to the amount of RAM, for > 8GB of RAM: at least 4GB
/   Rest of drive


For a less simple partition structure:

/boot   250 MB
swap   For < 2GB of RAM: 2 x RAM, for 2GB - 8GB of RAM: equal to the amount of RAM, for > 8GB of RAM: at least 4GB
/tmp   1 GB. Highly recommended to mount /tmp with noexec,nosuid in /etc/fstab
/   6 - 10 GB
/var   8 - 20 GB. Logs, and Databases with CentOS
/usr   5 - 12+ GB. DA data, source code, frontpage, mysql backups with custombuild option
/home   Rest of drive. Roughly 80% for User data. Mount with nosuid in /etc/fstab if possible.
دقت داشته باشید که نیازی نیست سرویس هایی مثل Apache, PHP, MySQL, Ftp, Sendmail رو نصب کنید.
این سرویس ها با نصب دایرکت ادمین به صورت خودکار نصب می شوند.

منبع: arvandweb.com
 
آخرین ویرایش:
عقب
بالا