نصب SSL روی hostname در دایرکت ادمین

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
100
امتیازها
18
از دایرکت ادمین 1.50.0 ، یک ویژگی جدید اضافه شده که به شما امکان می دهد از LetsEncrypt ، ابزاری که دارای گواهینامه های اساسی SSL رایگان است، استفاده کنید.
اسکریپت به گونه ای نوشته شده که می توانید SSL را برای نام میزبان یا همان hostname با یک دستور ساده تنظیم کنید.
برای هاست نیم: your.hostname.com
کد:
cd /usr/local/directadmin/scripts
./letsencrypt.sh request_single your.hostname.com 4096

توجه: مقدار نام میزبان، به عنوان مثال: your.hostname.com باید با مقدار "servername" تنظیم شده در Directadmin.conf مطابقت داشته باشد، یا در حالت نام میزبان نباشد، بلکه در عوض حالت دامنه کاربر باشد.
سپس باید SSL را در دایرکت ادمین روشن کنید و به DA بگویید که از carootcert استفاده کند و همچنین نام میزبان SSL را مجبور کنید (به اجبار ریدایرکت شود):
کد:
cd /usr/local/directadmin
./directadmin set SSL 1
./directadmin set carootcert /usr/local/directadmin/conf/carootcert.pem
./directadmin set force_hostname your.hostname.com
./directadmin set ssl_redirect_host your.hostname.com
service directadmin restart

منبع: اروندوب
 
آخرین ویرایش:
عقب
بالا