نحوه فعال و غیرفعال کردن فایروال در Centos 7

  • نویسنده موضوع Admin
  • تاریخ شروع

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
100
امتیازها
18
گاهی برای انجام کاری مجبور میشوید برای زمان کوتاهی فایروال را غیرفعال یا stop کنید، برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید

Disable firewalld
کد:
systemctl disable firewalld

Enable firewalld
کد:
systemctl enable firewalld

Stop firewalld
کد:
systemctl stop firewalld

Start firewalld
کد:
systemctl start firewalld
اگر نمیدانید فایروال در چه وضعیتی است از کد زیر استفاده کنید تا متوجه شوید فعال، غیرفعال، خاموش یا ... است:
Status of firewalld
کد:
systemctl status firewalld
 
عقب
بالا