سیستم های انتقال دیجیتال

  • نویسنده موضوع Admin
  • تاریخ شروع

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
100
امتیازها
18
پس از اتصال فیزیکی دو کامپیوتر توسط کابل شبکه یا وسایل ارتباطی دیگر، مهمترین مسئله نحوه برقراری ارتباط بین آن هاست.
منظور از برقراری ارتباط این است که اطلاعات به چه ترتیبی ارسال شوند.
می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا روش ارسال به صورت بیت به بیت و جداگانه باشد یا گروهی از اطلاعات با هم و به صورت گروهی ارسال شوند؛ یا اینکه آیا فرستنده آنها را همانند یک ایستگاه فرستنده رادیویی ارسال نماید یا از روشی که در مخابرات برای انتقال صوت به کار می رود، استفاده شود.
جواب این پرسش ها این است که اطلاعات در شبکه به صورت کدهایی دودویی ارسال می شوند.
در سیستم دودویی فقط از دو کد صفر و یک استفاده می شود که در کامپیوتر مقصد از ترکیب این کدها، اعداد، حروف و کاراکترهای ویژه بدست می آید.
ارسال اطلاعات به صورت دودویی می تواند به صورت parallel یا موازی یا به صورت سریال یه پشت سر هم انجام شود.
در روش موازی تعدادی از بیت ها با هم و به صورت گروهی ارسال می شوند ولی در روش سریال بیت ها تک به تک و پشت سرهم ارسال می شوند.
نحوه ارسال به صورت موازی فقط یک شیوه دارد، در صورتی که در ارسال سریال از دو روش همزمان یا Synchronous و غیر همزمان یا Asynchronous استفاده می شود.

منبع: arvandweb.com
 
آخرین ویرایش:
عقب
بالا