رفع ارور Unknown collation: utf8mb4_unicode_520_ci هنگام ایمپورت در phpmyadmin

  • نویسنده موضوع Admin
  • تاریخ شروع

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
101
امتیازها
18
شاید برای شما پیش آمده باشد، خصوصا زمانی که سایت وردپرسی خود را از cpanel به دایرکت ادمین منتقل میکنید در هنگام ایمپورت کردن فایل دیتابیس در phpmyadmin که ممکن است زمان زیادی هم از شما بگیرد خطای #1273 – Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci’ میباشد که پروسه ایمپورت کردن دیتابیس در سایت شما بریک میشود.

متن ارور:
SQL:
SQL query:
CREATE TABLE `wp_commentmeta` (
  `meta_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `comment_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `meta_key` varchar(255) COLLATE utf8_general_ci DEFAULT NULL,
  `meta_value` longtext COLLATE utf8_general_ci,
  PRIMARY KEY (`meta_id`),
  KEY `comment_id` (`comment_id`),
  KEY `meta_key` (`meta_key`(191))
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=42 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_520_ci
MySQL said:
#1253 - COLLATION 'utf8_general_ci' is not valid for CHARACTER SET 'utf8mb4_unicode_520_ci'

برای رفع این مشکل دیتابیس رو دانلود و در کامپیوتر با Notepad++ باز کنید.
کلید ctrl+f را بزنید و در تب Replace در بخش Find What وارد کنید:
کد:
utf8mb4_unicode_520_ci

و در بخش Replace with وارد کنید:
کد:
utf8mb4_unicode_ci

حالا دکمه replace all را بزنید، فایل را ذخیره کنید و مجددا در phpmyadmin ایمپورت کنید.
خواهید دید که به راحتی دیتابیس وردپرسی شما import میشود.


منبع: arvandweb.com
 
آخرین ویرایش:
عقب
بالا