خارج کردن IP مدیر از لیست سیاه در دایرکت ادمین

Admin

مدیر کل سایت
پست ها
81
امتیاز
8
اگر با پیام زیر مواجه شدید:
کد:
Your IP is blacklisted
این به این معنی است که شما بیش از حد برای ورود به سیستم تلاش کرده اید.
برای حذف مدیر از لیست سیاه، ویرایش کنید:
کد:
nano /usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist
و IP خود را از لیست حذف کنید.
اگر می خواهید اطمینان حاصل کنید که هرگز IP شما وارد لیست سیاه نمی شود، می توانید IP خود را در فایل زیر اضافه کنید:
کد:
nano /usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist
هر IP در یک خط.
تنظیماتی که تعداد تلاشهای شما را کنترل می کند میتواند از بخش زیر تغییر کند:
کد:
 Admin Level -> Admin Settings -> Blacklist IPs for excessive login attempts
ما کمتر از 10 را توصیه نمی کنیم، این به این علت که حتی بارگذاری صفحه ورود به عنوان یک تلاش ناموفق انجام می شود، بنابراین اگر تعداد کمتری را تنظیم کنید، بیشتر احتمال دارد خودتان را به لیست سیاه اضافه کنید.

منبع: arvandweb.com
 
آخرین ویرایش:
بالا