خارج کردن IP مدیر از لیست سیاه در دایرکت ادمین

  • نویسنده موضوع Admin
  • تاریخ شروع

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
101
امتیازها
18
اگر با پیام زیر مواجه شدید:
کد:
Your IP is blacklisted

این به این معنی است که شما بیش از حد برای ورود به سیستم تلاش کرده اید.
برای حذف مدیر از لیست سیاه، ویرایش کنید:
کد:
nano /usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist

و IP خود را از لیست حذف کنید.
اگر می خواهید اطمینان حاصل کنید که هرگز IP شما وارد لیست سیاه نمی شود، می توانید IP خود را در فایل زیر اضافه کنید:
کد:
nano /usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist

هر IP در یک خط.
تنظیماتی که تعداد تلاشهای شما را کنترل می کند میتواند از بخش زیر تغییر کند:
کد:
 Admin Level -> Admin Settings -> Blacklist IPs for excessive login attempts
ما کمتر از 10 را توصیه نمی کنیم، این به این علت که حتی بارگذاری صفحه ورود به عنوان یک تلاش ناموفق انجام می شود، بنابراین اگر تعداد کمتری را تنظیم کنید، بیشتر احتمال دارد خودتان را به لیست سیاه اضافه کنید.

منبع: arvandweb.com
 
آخرین ویرایش:
عقب
بالا