تنظیم ساعت و تاریخ در لینوکس

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
101
امتیازها
18
برای تنظیم ساعت و تاریخ در لینوکس توسط محیط دستوری لینوکس و SSH مطابق زیر عمل کنید:

توسط دستور date می توانید این کار را انجام دهید. دستور date ساعت و زمان را نمایش می دهد. این دستور می تواند تاریخ و ساعت را نیز تنظیم کند.
دستور date برای زمانی که تاریخ و ساعت شما اشتباه باشد بسیار مفید و کاربردی است.

کلمه date را تایپ کنید.
نمونه خروجی به این شکل است:
کد:
Wed Aug 23 10:32:59 CDT 2021

نمایش ساعت سخت افزاری در لینوکس ( RTC )
دستور hwclock برای خواندن ساعت سخت افزاری سیستم و نمایش زمان بر روی صفحه نمایش استفاده شده است.
کد:
hwclock -r
یا
hwclock --show

یا آن را در زمان هماهنگ جهانی نشان میدهد:
کد:
hwclock --show
نمونه خروجی به این شکل است:
کد:
Wed 23 Aug 2021 10:36:23 AM CDT  -0.157239 seconds


حالا بپردازیم به تنظیم ساعت و تاریخ:

مراحل را طبق نمونه برای تنظیم تاریخ و زمان دنبال کنید:
کد:
date --set="STRING"

مثلا برای تنظیم ساعت 2Oct 2021 18:00:00 دستور زیر را با یوزر روت وارد کنید:
کد:
date -s "2 OCT 2021 18:00:00"
یا:
کد:
date --set="2 OCT 2021 18:00:00"

همچنین شما میتوانید برای فرمت سبک شده (تسهیل یافته) از نمونه زیر استفاده کنید:
کد:
date +%Y%m%d -s "20211128"

مثال های تنظیم ساعت در لینوکس
میتوانید از نمونه پیروی کنید :
کد:
date +%T -s "10:13:13"
10 : ساعت (hh)
13 : دقیقه (mm)
13 : ثانیه (ss)

تنظیم زمان سخت افزاری با زمان فعلی سیستم:

از فرمان زیر استفاده کنید:
کد:
hwclock -w

منبع: اروندوب
 
عقب
بالا