تاریخ پایان پشتیبانی دایرکت ادمین از سیستم عامل ها

  • نویسنده موضوع Admin
  • تاریخ شروع

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
101
امتیازها
18
دایرکت ادمین گفته با گذشت زمان، ما باید تمام سیستم های خود را به روز نگه داریم.
این شامل سیستم عامل نیز می شود.
در زیر لیستی از تاریخ پایان عمر پشتیبانی ما از یک سیستم عامل مشخص شده است.
بعد از این تاریخ ما دیگر از این سیستم عامل پشتیبانی نخواهیم کرد.

OS NameOS EOLDA EOL
CentOS 4February 2012October 2013
CentOS 5March 2017March 2018
CentOS 6November 2020November 2021
CentOS 7June 2024June 2025
Fedora All VersionsOctober 2013
FreeBSD 5May 2008October 2013
FreeBSD 6November 2010October 2013
FreeBSD 7February 2013February 2014
FreeBSD 8August 2015August 2016
FreeBSD 9December 2016December 2017
FreeBSD 9October 2018October 2019
FreeBSD 11
Debian 4February 2010October 2013
Debian 5February 2012October 2013
Debian 6 LTSFebruary 2016February 2017
Debian 7 LTSMay 2018May 2019
Debian 8 LTSMay 2020May 2021
Debian 9 LTSMay 2022May 2023

End-of-life policy for supported Operating Systems​
 
عقب
بالا