برطرف کردن ارور /usr/include/krb5.h:2606:24: et/com_err.h: No such file or directory

  • نویسنده موضوع Admin
  • تاریخ شروع

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
100
امتیازها
18
اگر به ارور زیر برخورد کردید :
کد:
/usr/include/krb5.h:2606:24: et/com_err.h: No such file or directory

هنگام کامپایل کردن دستورات زیر را اجرا کنید و دوباره امتحان کنید:
کد:
yum install e2fsprogs-devel

یا:
کد:
up2date -u e2fsprogs-devel

برای Centos 6 :
کد:
yum install libcom_err-devel libcom_err

منبع: arvandweb.com
 
آخرین ویرایش:
عقب
بالا