ارسال اطلاعات به روش موازی یا Parallel و سریالی

  • نویسنده موضوع Admin
  • تاریخ شروع

Admin

مدیر کل سایت
کادر مدیریت
ارسال‌ها
101
امتیازها
18
ارسال موازی یا Parallel :
در این روش اطلاعات قبل از ارسال تبدیل به کدهای باینری شده و یک به یک ارسال می شوند.
برای مثال می توان گفت که این عمل مانند این است که یک نامه را تبدیل به حروف تشکیل دهنده آن کرده و حروف را یک به یک ارسال کنیم.
حال تعدادی کد باینری داریم که می خواهیم ارسال کنیم، اگر تعدادی از آنها را تبدیل به گروه کرده و با هم بفرستیم ارسال سریعتر انجام می شود و این چیزی است که در ارسال های موازی اتفاق می افتد.
در این روش تعدادی کاراکتر از طریق چند خط ارتباطی و به صورت هم زمان با هم ارسال می شوند؛ این خطوط می توانند در درون یک کابل شبکه یا یک شبکه بی سیم بنا شده باشند.
به صورت پیشفرض 8 خط برای ارسال موازی در نظر گرفته شده است یعنی می توانیم حداکثر 8 کد را همزمان ارسال کنیم.

ارسال سریال:
در ارسال سریال بیت ها به دنبال هم و به صورت سری انتقال می یابند، به این ترتیب که بیت ها پشت سر هم قرار گرفته و یک رشته را می سازند و این رشته به کامپیوتر مقصد ارسال می شود.
در حین ارسال ممکن است عوامل مختلفی مثل نویز و هم شنوایی، روی اطلاعات اثر گذاشته و آنها را خراب کنند.
برای کنترل بیت ها و کمک به ارسال عاری از اشکال، ابتدا و انتهای بیت ها با یک سری علامت به نام های بیت شروع و بیت پایان مشخص می شود که در روش های مختلف ارسال سریال محل قرارگیری این علامت ها و محتوای آنها متفاوت است.

منبع: arvandweb.com
 
آخرین ویرایش:
عقب
بالا