serveraliveinterval

  1. Admin

    افزایش زمان اتصال به ssh از طریق putty

    وقتی با نرم افزار putty به ssh متصل می شوید، اگر مدتی از این اتصال استفاده نکنید و دستوری اجرا نکنید، اتصال بصورت خودکار قطع می شود (Timeout) و باید دوباره لاگین کنید. برای افزایش زمان اتصال به روش زیر اقدام کنید: وارد تنظیمات ssh شوید: nano /etc/ssh/sshd_config کد زیر را در فایل تنظیمات ssh...
عقب
بالا