leverage browser caching

  1. Admin

    افزایش سرعت سایت با فعال کردن Leverage browser caching

    نکته: قبل از انجام این کار سرعت سایت خود را در gtmetrix تست کنید، و مجددا پس از قرار دادن این کد دوباره تست کنید. زمانی که مرورگر شما قصد دارد وب سایتی را بارگذاری کند، اطلاعات زیادی مانند تصاویر، فایل های CSS و ... را دریافت می کند. برخی از این اطلاعات همواره ثابت و بدون تغییر هستند. پس بهتر...
عقب
بالا