how to optimize mysql

  1. Admin

    بهینه کردن MySQL در دایرکت ادمین

    قبل از انجام هر تغییری در my.cnf یک بکاپ کامل از دیتابیس ها تهیه کنید تا در صورتی که با مشکلی مواجه شدید، دیتابیس ها از دست نرود. از ایجاد تغییرات در تنظیمات InnoDB اجتناب کنید مگر اینکه بسیار آشنا باشید. ما توصیه نمی کنیم هرگونه تغییری در تنظیمات InnoDB انجام دهید، مگر این که قبل از ایجاد...
عقب
بالا