how to learn web design

  1. Admin

    چگونه سایت طراحی کنیم و از کجا شروع کنیم؟

    اروندوب: مهمترین سوال در ذهن کسانی که میخواهند شروع کنند این است: از کجا شروع کنم؟ اگر تمایل به یادگیری طراحی سایت دارید ابتدا باید بدانید که از کجا باید شروع کنید. به طور کلی برای یادگیری طراحی سایت چه مقدماتی لازم است و چه زبانهایی را باید یاد گرفت؟ ما فرض را برا این می‌گذاریم که شما آشنایی...
عقب
بالا