hotlink protection

  1. Admin

    جلوگیری از استفاده لینکها در سایت های دیگر - hotlink protection

    در کنترل پنل سی پنل بر خلاف دایرکت ادمین از بخش security ، برای جلوگیری از برداشتن لینک های دانلود و استفاده در سایت های دیگر این کار را میتوانید به راحتی انجام دهید. ولی در دایرکت ادمین چنین گزینه ای وجود ندارد. برای فعال کردن hotlink protection در دایرکت ادمین از طریق زیر اقدام کنید: وارد پوشه...
عقب
بالا