dst host

  1. Admin

    باز کردن یک سایت بدون لاگین در hotspot میکروتیک

    چنانچه قصد دارید به کاربر اجازه دهید بدون لاگین در شبکه بتواند سایت www.arvandweb.com را باز کند مراحل زیر را دنبال کنید: وارد winbox شوید و از : ip > hotspot > walled garden سایت هایی که میخواهید بدون لاگین کردن باز شوند را در بخش dst host وارد کنید و بخش action را allow قرار دهید. از این به...
عقب
بالا