custombuild

  1. Admin

    آموزش آپگرید سرویس ها در کنترل پنل دایرکت ادمین

    برای آپگرید سرویس ها با CustomBuild در دایرکت ادمین به دسترسی root نیاز دارید. ابتدا با نرم افزاری مثل putty به سرور متصل شوید و دستورات زیر را خط به خط وارد کنید: cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build all d ./build rewrite_confs Upgrading your services منبع: arvandweb.com
عقب
بالا