block ip in directadmin

  1. Admin

    بلاک کردن خودکار حملات بروت فورس در دایرکت ادمین

    روزانه ممکن است با تعداد زیادی حملات بروت فورس مواجه شوید که با عوض کردن پورت دایرکت ادمین و بلاک خودکار IP مهاجمان تا حدود زیادی می توان جلوی این حملات را گرفت! دقت داشته باشید که این آموزش برای سیستم عامل های نوع CentOS / Fedora نوشته شده است و در Debian یا FreeBSD تست نشده است. (البته به...
عقب
بالا